Patronka

Za patronkę naszej grupy dzielenia obrałyśmy Maryję
Trzykroć Przedziwną Matkę i Zwycięską Królową z Szensztatu


 Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

    * łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
    * łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
    * łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Więcej informacji na temat obrazu(TU) oraz na http://www.szensztat.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz