środa, 2 października 2019

SPOTKANIE 25 września 2019


Myśli i pytania do dziesiątego rozdziału "Serce, które wiernie się modli”:
Matczyna nauka i oddanie [dostarczają]… pierwszego przekazu religijnego wykształcenia, uroczystego poświęcenia na służbę Bogu, [oraz] powtarzającą się i gorącą modlitwę w jego imieniu. Jej dziecko jest nie tylko jej potomkiem; jest ‘synem jej ślubów’, tym, na którego wylała swą najbardziej żarliwą pobożność.”


Tylko Bóg może uczynić to, by nasze dzieci miały wiarę. Zatem nie mamy się gdzie udać, jak tylko do Boga, z tym gorącym pragnieniem dla naszych dzieci. (…) Modlenie się jest wszystkim, co ty i ja możemy zrobić.”


Naprawdę, usilna i skuteczna modlitwa prawej matki wiele może zdziałać u Boga (Jk 5,16)! To jest Boże zadanie by działać w sercach naszych dzieci, lecz naszym zadaniem jest uczynić Jego standardy standardami naszego serca, a następnie żyć zgodnie z tymi normami”


Musimy być oddane, aby prowadzić pobożne życie, ponieważ dusza każdego dziecka- jest w to zaangażowana! Radośnie dążmy do prawego chodzenia- do prawego życia- tak, abyśmy mogły skutecznie modlić się za nasze dzieci!”


  1. Jak postrzegam zadanie od Boga dla mnie, aby modlić się za moje dzieci? Jak modle się za nie? Czy gorliwie i wytrwale? Czy oddałam/ poświęciłam swoje dzieci Bogu w swoim sercu i modlitwach?

  1. Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał.” (Ps 66,18) Czy uważam, że moje grzechy, niedoskonałości mogą przeszkodzić w tym, by Bóg „wysłuchał” mojej prośby za dzieci? ( Jaki mam obraz Boga w sercu?)
  1. Czy mam jakiś wzór- osobę, którą naśladuję, lub chciałabym naśladować w modlitwie za dzieci?
  1. Czy proszę Boga o wizję dla moich dzieci? A może już znam tą wizję? Ku czemu je kierować, jak je wychowywać, jak pomagać im się rozwijać? Jak pomagam dzieciom, by podążały drogami Pana?
  1. Czy jestem oddana zabieraniu dzieci do kościoła, by były wystawione na prawdę i kontakt z Bogiem, niezależnie od tego ile mnie to kosztuje? Czy rozmawiam z dziećmi o Mszy niedzielnej z ochoczym oczekiwaniem? Czy przygotowuje się do świętowania niedzieli wcześniej?


  1. Czy potrafię spojrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie wpływ, jaki na moje dzieci, będą miały moje codzienne decyzje by je kształcić w pobożności?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz