poniedziałek, 19 września 2016

Bądźmy w kontakcie


To są zebrane wypowiedzi po spotkaniu żon, które być może zainspirują Ciebie do podjęcia pracy w przywróceniu, bądź pogłębieniu relacji z Panem Bogiem i małżonkiem

Na spotkaniu dzieliłyśmy się p
"Jak jestem bliżej Boga, tym bardziej widzę piękno w sobie i w innych" JM

W jaki sposób dbam zadbać/chcę zadbać o kontakt z Panem Bogiem?
W utrzymaniu relacji z Panem Bogiem pomaga mi
-modlitwa za męża,
-modlitwa za siebie
-regularna spowiedź (konkretna data, ułatwianie spowiedzi mężowi, spowiedź w tym samym dniu męża i żony, nieociąganie się z pójściem do spowiedzi)
-modlitwa z radiem np. Radio Rodzina (koronką, Aniołem Pańskim- na tyle ile się da przy małych dzieciach)
-"konkretna" modlitwa
-wspólna modlitwa z mężem
- wspólne rekolekcje z małżonkiem
-zaczęcie dnia od znaku krzyża
-chodzenie na Mszę św w ciągu tygodnia z dziećmi
-chodzenie na Mszę św. w ciągu tygodnia bez dzieci
-pamięć o tym, by więcej dziękować za to, co Bóg mi daje, co mam
-podjęcie wyrzeczenia w konkretnej intencji
-adoracja (np. przed pracą)
-akty strzeliste, żeby Bóg był bardziej obecny i żywy
-czytanie lektury duchowej wieczorem po zaśnięciu dziecka
-chociaż raz w tygodniu chcę przeczytać i rozważyć Słowo Boże z Pisma Świętego
-wspólne czytanie z mężem Pisma Świętego
-zapisywanie próśb różnych osób w zeszycie z intencjami i pamięć o modlitwie za innych (sięganie do zeszytu w czasie modlitwy)
-zapisywanie Bożych myśli w zeszycie
-uświadamianie sobie tego, ze Bóg jest w drugim człowieku, także w moim mężu

"Małżeństwo trzeba budować kamień po kamieniu, dokonywać wyboru, aktywnie działać i stawiać czoła słabościom,które dostrzegamy w samych sobie i w małżonku."("Cenniejsza niż perły"Gary L.Thomas) W jaki sposób wpływam/chcę wpływać pozytywnie na budowanie małżeństwa?
-zapraszam do małżeństwa Pana Boga
- w trudnych sprawach proszę o światło Ducha Świętego
-chcę aktywnie działać, nie oczekiwać (chcieć coś zmienić i próbować to zmienić)
-biorę udział w konkretnych programach poprawy relacji małżeńskiej (np. Program JA+TY=MY)
-słucham rad duchowych osób: byliśmy na rekolekcjach z o. Jamesem Manjackalem i on mówił, że małżonkowie powinni szczególnie modlić się do Ducha Św. o jedność, o miłość i o radość
-wspólnie modlę się z mężem
-chcę razem z mężem i dziećmi uczestniczyć w tygodniu z dziećmi w Eucharystii
- śmieję się z mężem
- rozładowuję napięcie poprzez przytulenie
-znajduję czas na odpoczynek i szczerą i łagodną rozmowę z mężem
- staram się hamować swoją złość i powstrzymywać się od oskarżeń, pracować nad swoją złością i agresją, ucinać agresywne zachowania
- modlę się o swoje uzdrowienie/ chcę wziąć udział w modlitwie o uzdrowienie
-pracuję nad konkretami, zapisuję sobie nad czym pracuję
-jeśli zaczynam zachowywać się emocjonalnie i w napięciu jest to dla mnie znak, że powinnam iść do spowiedzi
-pomaga mi regularne uczestnictwo w spotkaniach żon
-polegam na Panu Bogu, zapatruję się w Niego, bo On daje siłę i moc i do mojej przemiany.