wtorek, 16 sierpnia 2016

Piękno

Zaczynamy niebawem czytać książkę "Cenniejsza niż perły" jeden z pierwszych rozdziałów traktuje o odkrywaniu w sobie piękna...
Może też dlatego mój umysł jest wyczulony na to poszukiwanie i tak będąc wczoraj na Mszy z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kapłan prawił o pięknie, o stawaniu się pięknym człowiekiem, o duchowym pięknie, stawiając za wzór Maryję Niepokalanie Poczętą, Matkę Jezusa, u którego boku stała i którą Syn chciał mieć u siebie.
Zasłyszana zachęta "byśmy odtwarzali piękno, które jest naszym podobieństwem do Boga". Piękno ciała, piękno ducha, uwielbione ciało. Przypomniał mi się także tekst pieśni inspirowany Psalmem 45 "Posłuchaj córko, spójrz nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie o domu Twego ojca, Król pragnie Twego piękna, On twoim Panem oddaj Mu pokłon."
Kiedy nie widzę piękna w sobie muszę wrócić do źródła, do Tego który mi te piękno dał. W Nim przeglądać się jak w lustrze, by odkryć swoje podobieństwo do Stwórcy.
I jeszcze jeden tekst o pięknie, napisany przez Męża Żony i Matki ośmiorga Dzieci. Wzruszająco piękny... http://www.rodzinailustrowana.pl/2016/08/piekna.html?m=1