środa, 13 stycznia 2016

Przesłanie dla mężatek Myrny Nazour

Przesłanie dla mężatek

Powołanie jest zawsze wezwaniem do modlitwy, do miłości do przebaczenia , do jedności z sobą samym, z drugim człowiekiem, istotna jest jedność rodziny, jedność kościoła. Maryja kocha domy, bo dom jest podstawową szkołą każdego człowieka. Myrna zastanawiała się, czy Maryja mogła wybrać kobietę, która jest mężatką, tuż po objawieniach zaczęła żyć z mężem w czystości, wówczas usłyszała od Maryi: Ja nie przyszłam, aby was rozdzielić, wasza więź powinna być więzią małżeńską, gdybym chciała przyjść do panny, nie spóźniłabym się o te 6 m-cy. Małżeństwo ma wielką wartość, pragnę, abyś była żoną i matką, która układa swoje życie na fundamencie miłości i wiary. Rodzina mocna Bogiem, która kieruje się miłością i zaufaniem jest największym świadectwem kościoła. Módlmy się za rodziny, aby zapanował porządek miłości i przebaczenia. Bóg jest niepodzielny dlatego, że jest miłością, nie ma nic piękniejszego niż jedność w rodzinie. Miłość jest prawdziwa jeżeli sprawdza się w więzi z drugim człowiekiem przede wszystkim w rodzinie. Warto przypomnieć, że w obrządku wschodnim małżeństwo zatwierdza się symbolicznym ceremoniałem (nałożenie koron, wspólne wypicie wina oraz świętymi modlitwami. Jedna z modlitw brzmi: "Daj im doskonałe zjednoczenie dusz i ciał, daj im łoże nieskalane Świadczy ona m.in. o tym, iż nadrzędnym celem małżeństwa jest miłość i duchowa wspólnota obojga małżonków podkreśla się wieczny charakter związku małżeńskiego, gdyż "miłość nigdy nie ustaje" [1 Kor 13, 8] i trwa w królestwie niebieskim. Wieczny charakter związku małżeńskiego podparty jest również teologią związku Chrystusa z Kościołem, ceremonią nałożenia koron, modlitwą o "nierozerwalną pieczęć miłości", symbolikę obrączek (koło oznacza nieskończoność) oraz wspólnym wypiciem wina (symbol przyszłego wspólnego stołu).