czwartek, 14 listopada 2013

Wizja mojego małżeństwa - Deklaracja Celu Małżeństwa

Po wgłębieniu się w swoje potrzeby i przemyśleniu kim chcemy być jako żony,
przyszło nam zmierzyć się ze świadomym określeniem, kim chcemy się stać,
poprzez napisanie Deklaracji Celu Malżenstwa i wcielenie jej w życie.

"Deklaracja przedstawia twoje cele jako żony-
rzeczy, które możesz zrobić, by stać się żoną,
jaką byś chciała..." (Linda Dillow, "Jaką żoną jestem?, s. 45)


Poniżej nasze deklaracje, które wyrażają to, co dla nas ważne:


***
POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE

Alef 10

Niewiastę dzielną któż znajdzie?

Jej wartość przewyższa perły.

Bet 11

Serce małżonka jej ufa,

na zyskach mu nie zbywa;

Gimel 12

nie czyni mu źle, ale dobrze

przez wszystkie dni jego życia.

Dalet 13

O len się stara i wełnę,

pracuje starannie rękami.

He 14

Podobnie jak okręt kupiecki

żywność sprowadza z daleka.

Waw 15

Wstaje, gdy jeszcze jest noc,

i żywność rozdziela domowi,

<a obowiązki - swym dziewczętom>.

Zain 16

Myśli o roli - kupuje ją:

z zarobku swych rąk zasadza winnicę.

Chet 17

Przepasuje mocą swe biodra,

umacnia swoje ramiona.

Tet 18

Już widzi pożytek z swej pracy:

jej lampa wśród nocy nie gaśnie.

Jod 19

Wyciąga ręce po kądziel,

jej palce chwytają wrzeciono.

Kaf 20

Otwiera dłoń ubogiemu,

do nędzarza wyciąga swe ręce.

Lamed 21

Dla domu nie boi się śniegu,

bo cały dom odziany na lata,

Mem 22

sporządza sobie okrycia,

jej szaty z bisioru i z purpury.

Nun 23

W bramie jej mąż szanowany,

gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.

Samek 24

Płótno wyrabia, sprzedaje,

pasy dostarcza kupcowi.

Ain 25

Strojem jej siła i godność,

do dnia przyszłego się śmieje.

Pe 26

Otwiera usta z mądrością,

na języku jej miłe nauki.

Sade 27

Bada bieg spraw domowych,

nie jada chleba lenistwa.

Kof 28

Powstają synowie, by szczęście jej uznać,

i mąż, ażeby ją sławić:

Resz 29

"Wiele niewiast pilnie pracuje,

lecz ty przewyższasz je wszystkie".

Szin 30

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:

chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.

Taw 31

Z owocu jej rąk jej dajcie,

niech w bramie chwalą jej czyny.

deklaracja MS


***
W małżeństwie chcę:
powierzać swoje życie, męża i rodzinę Bogu;
pracować nad sobą;
informować męża o moich potrzebach, pragnieniach, chęciach;
otwierać się na męża, jego pomysły, inne zdanie;
troszczyć się o rozmowę, modlitwę, emocjonalną bliskość z mężem;
rozwijać się, by stawać się dla męża coraz cenniejszym i milszym darem :)

deklaracja JM


***
S Z A N O W A Ć
SŁUCHAJĄCA
ZATROSKANA
ANGAŻUJĄCA
NAMIĘTNA
ODWAŻNA
WIERNA

AMBITNA
CIERPLIWA


Chcę być żoną z uwagą słuchającą swojego męża. (słuchająca)

Chcę być żoną zatroskaną o potrzeby męża. (zatroskana)

Chcę być żoną angażującą się w życie małżeńskie. (angażująca)

Chcę być żoną namiętną dla swojego męża. (namiętna)

Chcę być żoną odważną, która wychodzi na przeciw wszystkim trudnością. (odważna)

Chcę być żoną wierną przysiędze małżeńskiej. (wierna)

Chcę być żoną, która ambitnie dąży do celu, stania się wspaniałą żoną dla swojego męża. (ambitna)

Chcę być żoną, która cierpliwie pokonuje swoje słabości, wyznacza sobie kolejne cele w małżeństwie.

(cierpliwa)

deklaracja EW

***
Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony,
przebranie miary w gniewie jest moim upadkiem.
Cierpliwa do czasu doznam przykrości,
ale później radość dla mnie zakwitnie. [Syr.1,22-23]

Człowiek mądry milczeć będzie do chwili odpowiedniej,
a chełpliwy i głupi ją lekceważy.
Jeśli w mówieniu miarę przebiorę, odrazę budzić będę,
a na wszystko sobie pozwalając, popadnę w nienawiść. [Syr.20,7-8]

W sposób łagodny prowadząc swe sprawy,
sprawię, iż każdy kto jest prawy, będzie mnie miłował.
Uniżając się znajdę łaskę u Pana. [Syr.3,17-18]

Unikając waśni, umniejszę grzechy,
człowiek bowiem popędliwy wszczynać będzie kłótnie. [Syr.28,8]

Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala,
jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga. [Syr.28,10ab]

Jeśli dmuchać będę na iskrę – zapłonie,
a jeśli splunę na nią – zgaśnie,
a jedno i drugie pochodzi z ust moich. [Syr.28,12]

deklaracja WE

***

* Modlić się za męża. Rozwijać się duchowo i intelektualnie, dążyć do świętości.
* Mąż będzie na pierwszym miejscu po Bogu. Praca i inne obowiązki nie będą ważniejsze niż dobro męża.
* Chcę afirmować mojego ukochanego, nie będę szczędziła pochwał dla jego umiejętności.
* Muszę kształtować w sobie cierpliwość, powstrzymam swoje emocje i gniew szczególnie wobec męża.
* Szczerze zainteresuję się pasjami męża.
* Koniec ze zrzędzeniem!

deklaracja MW


***
OTWARTOŚĆ

MIŁOŚĆ

ŚWIĘTOŚĆ

ODWAGA

RADOŚĆ

SIŁA

MĄDROŚĆ

ZACHWYT

WIERNOŚĆ

DOBROĆ

PRACOWITOŚĆ

Panie Jezu proszę Cię o:

• OTWARTOŚĆ na Ciebie i Twoją MIŁOŚĆ, abym każdego dnia mogła obdarzać nią mojego męża.

• ŚWIĘTOŚĆ w życiu codziennym, aby mój mąż mógł przeze mnie się nawracać i uświęcać.

• ODWAGĘ, abym nigdy nie bała się żyć Twoimi przykazaniami i była świadectwem życia nimi

dla mojego męża i mojej rodziny.

• RADOŚĆ w sercu, abym mogła dzielić się nią z moim mężem i pogodnie wykonywać swoje

obowiązki.

• SIŁĘ, abym okazywała się pomocna gdy Łukaszowi będzie ciężko i gdy będzie potrzebował

mojego wsparcia.

• MĄDROŚĆ, abym w moich codziennych wyborach zawsze pokazywała mojemu mężowi, że

po Tobie jest dla mnie najważniejszy.

• ZACHWYT, docenienie daru, w postaci mojego męża, którego mi dałeś, aby nigdy w mojej

obecności nie czuł się niedoceniony.

• WIERNOŚĆ, aby mój mąż nigdy nie został zdradzony.

• DOBROĆ i czułość, aby mój mąż odnajdował w moich ramionach ukojenie i znajdował

odpoczynek po codziennych trudach.

• PRACOWITOŚĆ, abym wykonywała swoje obowiązki domowe, pomimo zmęczenia.

• ŚWIADOMOŚĆ upływającego czasu, abym doceniała każdą chwilę, którą mi dajesz u

boku mojego męża i wykorzystywała ją jak najlepiej.

deklaracja D


***
"Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego."

Chcę odzyskać radość i chęć do życia oraz wdzięczność za to co mnie w nim spotkało, by bardziej cieszyć się i kochać.

deklaracja E


***
Motto; Niewiastę dzielną któż znajdzie jej wartość przewyższa perły.

Św. Jadwigo módl się za nami.

Dziękuję Ci Panie, że mam męża, daj mi o Panie mądrość, łagodność, cierpliwość, i siłę do

zmiany- wszak wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Chcę skupiać się na tym, co szlachetne w moim mężu, gdy smutno powiem Bogu o jego

słabościach, a mężowi zawsze tylko o zaletach, by rzekł o mnie: moja małżonka to, co

najlepsze we mnie odnalazła, była cierpliwa, miła uśmiechnięta… modlitwa nie milkła na jej

ustach, jej miłość do CIEBIE mnie wiodła.

deklaracja M***
CHCĘ, ŻEBY MÓJ MĄŻ ZNAJDOWAŁ W

NASZYM MAŁŻEŃSTWIE

OPARCIE

CZYLI SPOKÓJ, ZAUFANIE, WIERNOŚĆ, CIEPŁO, STANIE ZA NIM MUREM, NA

DOBRE I NA ZŁE, LOJALNOŚĆ

RADOŚĆ

CZYLI SPONTANICZNE POMYSŁY, SEKS, POCZUCIE HUMORU, CHĘCI DO

WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ, UŚMIECH MIMO WSZYSTKO

DOCENIENIE

CZYLI NIE ZRZĘDZENIE, ZAUWAŻANIE TEGO, CO DOBRE, PODZIW,

AKCEPTACJĘ, POPARCIE PRZY INNYCH

DLATEGO JA CHCĘ BYĆ W NASZYM

MAŁŻEŃSTWIE

SPOKOJEM

UŚMIECHEM

STAŁOŚCIĄ

OCHOTĄ

CIEPŁEM

WYCISZENIEM I

UFNOŚCIĄ W BOGU

deklaracja A

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz