sobota, 8 listopada 2014

Deklaracja Celu Małżeństwa

,,Deklaracja przedstawia twoje cele jako żony - rzeczy, które możesz zrobić, by stać się żoną, jaką byś chciała ..." (,,Jaką żoną jestem?", Linda Dillow s. 45)

Poniżej możecie się zapoznać z deklaracjami żon z naszej grupy dzielenia:

Spotkać się całą rodziną w niebie a zwłaszcza z mężem. Najlepiej bez postojów w czyśćcu. 

Towarzyszyć i wspierać męża we wspólnej drodze do życia wiecznego, realizując słowa które przekazał mi kapłan w dniu ślubu jako Boże błogosławieństwo dla mnie-żony:......Błogosław swojej służebnicy ...., aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą. Zawsze chcę stawiać Boga na pierwszym miejscu, a męża tuż za i troszczyć się o niego, okazywać zainteresowanie, czułość, miłość, być łagodną, cierpliwą i wesołą żoną,skorą do rozmów i wspólnego przeżywania tego co daje Bóg. Chcę panować nad złością, gniewem, pretensjami i narzekaniem, by czynić dom przyjemnym dla męża. Muszę też pamiętać by nie stawiać potrzeb własnych czy dziecka nad potrzeby męża, bo to z nim związał mnie Bóg i najpierw jestem żoną a dopiero potem matką.

Cel główny do którego chcę iść razem z mężem wspierając go i wspierając się na jego miłości:

Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo (i pragną teraz przystąpić do Twego stołu), radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CODZIENNIE: modlić się za męża, zrobić chociaż 1 rzecz specjalnie dla niego, podziękować mu za coś i/lub wyrazić podziw, uznanie dla niego, witać go z uśmiechem i pocałunkiem, gdy wraca do domu.

POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE Prz 31, 10-31:


10 Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.

11 Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;

12 nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.

13 O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.

14 Podobnie jak okręt kupiecki
żywność sprowadza z daleka.

15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc,
i żywność rozdziela domowi,
<a obowiązki - swym dziewczętom>.

16 Myśli o roli - kupuje ją:
z zarobku swych rąk zasadza winnicę.

17 Przepasuje mocą swe biodra,
umacnia swoje ramiona.

18 Już widzi pożytek z swej pracy:
jej lampa wśród nocy nie gaśnie.

19 Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.

20 Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.

21 Dla domu nie boi się śniegu,
bo cały dom odziany na lata,

22 sporządza sobie okrycia,
jej szaty z bisioru i z purpury.

23 W bramie jej mąż szanowany,
gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.

24 Płótno wyrabia, sprzedaje,
pasy dostarcza kupcowi.

25 Strojem jej siła i godność,
do dnia przyszłego się śmieje.

26 Otwiera usta z mądrością,
na języku jej miłe nauki.

27 Bada bieg spraw domowych,
nie jada chleba lenistwa.

28 Powstają synowie, by szczęście jej uznać,
i mąż, ażeby ją sławić:

29 "Wiele niewiast pilnie pracuje,
lecz ty przewyższasz je wszystkie".

30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.

31 Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.Motto:  Niewiastę dzielną któż znajdzie jej wartość przewyższa perły (Prz. 31,10)
Prośba o wstawiennictwo: Św. Jadwigo Śląska, wzorze żony i matki-  módl się za nami.

Dziękuję Ci Panie, że mam męża! Panie naucz mnie cieszyć się naszym małżeństwem. Naucz nas liczyć dni nasze! Nie wiem, ile czasu  dałeś nam razem na tej ziemi, chce świadomie dokonywać wyborów każdego dnia, co tak naprawdę jest dla mnie ważne.
 Panie proszę Cię o mądrość serca, łagodność, pogodę ducha  i siłę do zmiany- wszak wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp. 4,13)
Chcę skupiać się na tym, co szlachetne w moim mężu, gdy smutno powiem Bogu o jego słabościach, a mężowi zawsze tylko o zaletach-  by rzekł o mnie: moja małżonka to, co najlepsze we mnie odnalazła, walczyła o mnie u mego boku, była cierpliwa, miła, uśmiechnięta… modlitwa nie milkła na jej ustach, jej miłość do CIEBIE mnie wiodła.
M. S.

Modlić się za męża. Rozwijać się duchowo i intelektualnie, dążyć do świętości.
Mąż będzie na pierwszym miejscu po Bogu. Praca i inne obowiązki nie będą ważniejsze niż dobro męża. 
Chcę afirmować mojego ukochanego, nie będę szczędziła pochwał dla jego umiejętności.
Muszę kształtować w sobie cierpliwość, powstrzymam swoje emocje i gniew szczególnie wobec męża.
Szczerze zainteresuję się pasjami męża.
Koniec ze zrzędzeniem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz