poniedziałek, 8 stycznia 2018

Spotkanie żon - grudzień 2017

Spotkanie żon - grudzień 2017

Pytania do rozdziału XV
"Ken i Diana: romans przez internet. Jak odzyskać męża, który błądzi."
  1. Czy mąż (po Bogu) jest dla mnie rzeczywiście na pierwszym miejscu, przed dziećmi, pracą, domem itp.?
  2. Czy rzeczywiście rozmawiamy ze sobą? Czy i jak dbam o drobiazgi, które przybliżają mnie do męża? Przyjrzę się moim drobnym decyzjom, które podejmowałam w ostatnich miesiącach. - Czy świadomie zbliżam się do męża, czy oddalam?
  3. Czy RAZEM budujemy strefy wspólnych zainteresowań, czy żyjemy osobno? Jakie mamy wspólne zainteresowania? Jakie są zainteresowania mojego męża, w których ja uczestniczę? W które z jego pasji mogłabym się jeszcze włączyć? (czy jest chociaż jedna taka rzecz?)
  4. Jak mogę ponownie zaufać mężowi, który zbłądził?
  5. Jakie refleksje przychodzą mi na myśl w związu z tymi dwoma fragmentami Pisma Świętego:
1 P 3, 1-2 Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki,  gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
Rz 15,1-2 A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze]1, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas do­godne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz